Tomasz Koellner — kopia

Tomasz Koellner

Counsel, Adwokat w Kancelarii FinTaxLegal

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2011) i członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie.

Specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej, nowych technologii, danych osobowych oraz e-commerce.

Pełni funkcję inspektora danych osobowych w dwóch dużych instytucjach finansowych należących do międzynarodowej bankowej grupy kapitałowej.

Doradzał w licznych transakcjach na rynku VE/PE. Zakres praktyki zawodowej obejmuje również obsługę alternatywnych funduszy inwestycyjnych, zarówno w zakresie transakcyjnym, jak i regulacyjnym, oraz doradztwo w zakresie sporów korporacyjnych, nieuczciwej konkurencji, prawa konsumenckiego oraz ochrony dóbr osobistych. Reprezentował klientów w licznych postępowaniach sądowych oraz administracyjnych.

Jego doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. doradztwo na rzecz jednego z wiodących inkubatorów/funduszy technologicznych wspierających start-upy z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej, doradztwo w ramach akwizycji zagranicznych realizowanych przez spółkę publiczną, kompleksową obsługę transakcyjną i regulacyjną holdingu z branży nieruchomości, doradztwo w ramach licznych wdrożeń z zakresu IT, czy też kierowanie złożonymi projektami z obszaru ochrony danych osobowych, w tym m.in. w spółce publicznej, klubach Ekstraklasy, czy też spółkach technologicznych świadczących usługi oparte o przetwarzanie danych osobowych. Prawnik Rekomendowany w dziedzinie Ochrona Danych Osobowych w rankingu Kancelarii Prawniczych 2021 dziennika Rzeczpospolita

Jest autorem wielu artykułów w prasie naukowej oraz branżowej. Występował jako prelegent na licznych konferencjach poświęconych w szczególności działalności alternatywnych funduszy inwestycyjnych, ochronie danych osobowych, a także ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa. Prowadził liczne szkolenia, zarówno dla podmiotów publicznych, jak i prywatnych.

W latach 2017-2019 szef praktyki prawa własności intelektualnej i nowych technologii (IP/TMT) w jednej z renomowanych kancelarii prawnych.

Obsługę prowadzi w języku polskim, angielskim i hiszpańskim.

Nasi prelegenci