Gasinski_Lukasz (a) (2) — kopia

dr hab. Łukasz Gasiński

Jest radcą prawnym, adwokatem amerykańskim, partnerem w departamencie korporacyjnym kancelarii Rymarz Zdort oraz kieruje zespołem prawa regulacyjnego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem spółek oraz prawem papierów wartościowych. Reprezentował banki inwestycyjne oraz emitentów papierów wartościowych w związku z ofertami publicznymi. Uczestniczył ponadto w znaczących projektach prywatyzacyjnych, projektach obejmujących restrukturyzację spółek orazw transakcjach fuzji i przejęć z udziałem spółek publicznych. Doradzał licznym wiodącym instytucjom finansowym w kwestiach regulacyjnych oraz przy postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Więcej informacji: https://rymarz-zdort.com/pl/team/lukasz-gasinski-pl/

Nasi prelegenci