Jan Czapracki — kopia

Jan Czapracki

Head of Partnerships – Google Pay.

W Google jest odpowiedzialny za współpracę z instytucjami finansowymi (bankami, organizacjami płatniczymi, wydawcami kart) w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Zajmuje się rozwojem usług płatniczych Google na 14 rynkach Europy, a także rozwijaniu obecności w regionie poprzez starty nowych rynków i partnerstwa strategiczne. Posiada ponad 10 lat doświadczenia w zarządzaniu innowacyjnymi formami płatności z perspektywy marketingowej, produktowej i rozwoju biznesu.

Nasi prelegenci