Maciej Cieśla 1

Maciej Cieśla

Head of Cybersecurity w HackerU Polska

Jest specjalistą cyberbezpieczeństwa, o ponad 8-letnim doświadczeniu w branży. Jego wiedza została potwierdzona mię dzy innymi następującymi certyfikatami: ISO/IEC 27001 Lead Auditor, OSCE i CCNA oraz licznymi projektami (często nietypowymi) zrealizowanymi z sukcesem. Maciej brał udział w projektach,
gdzie istotna była ocena bezpieczeństwa i zgodności z następującymi standardami:
OWASP i najlepsze praktyki, GDPR i ochrona danych, PSD2 (współpraca z G+P), PCI
DSS, standardy bankowe i instytucji finansowych (KNF).
Maciej ma doświadczenie w audytach bezpieczeństwa, audytach zgodności, testach
penetracyjnych (aplikacje webowe, infrastruktura, aplikacje mobilne), audytach kodu
źródłowego, rozwoju oprogramowania, inżynierii społecznej, analizach forensic i badaniu
złośliwego oprogramowania. Zaznajomiony jest także z najnowszymi narzędziami i
technologiami związanymi z zapewnianiem poziomu bezpieczeństwa infrastruktury,
systemów, aplikacji, sieci i protokołów, IDS / IPS, zapór ogniowych, VPN, systemów
operacyjnych: Linux, Windows i dedykowanych aplikacji bankowych.
Nieobce są mu standardy podatności typu: DREAD, CVSS, CVE, CWE. Maciej
programuje w językach: python (Flask, PyCharm), assembler (pisanie exploitów) C
(narzędzia), skrypty powłok (Windows CMDline / PowerShell, powłoka Linux), SQL. Maciej
jest uczestnikiem najpopularniejszego szwajcarskiego laboratorium hackinglab i aktywnym
researcherem exploitów typu 0-day. Podczas swojej kariery brał czynny udział w
projektach dotyczących kontenerów (Docker), Blockchainai chmury (Azure, AWS).

Nasi prelegenci