agnieszka-choromanska-malicka-2-510×318

Agnieszka Choromańska-Malicka

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i prawie umów. Posiada szerokie doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców korporacyjnych, jak również podmiotów na wczesnym etapie rozwoju (start-upów).

Agnieszka Choromańska-Malicka doradza w szczególności klientom z branży FMCG i IT. W swojej dotychczasowej praktyce zajmowała się doradztwem prawnym w zakresie różnych aspektów działalności gospodarczej prowadzonej przez jej klientów, w tym zagadnieniami związanymi z prawem autorskim, prawem własności przemysłowej, znakami towarowymi i wzorami przemysłowymi, tajemnicą przedsiębiorstwa, prawem reklamy, prawem Internetu, świadczeniem usług drogą elektroniczną, prawem konkurencji oraz prawami konsumentów. Wspiera klientów przy przygotowaniu i negocjacjach umów dostawy, umów dystrybucyjnych, umów przenoszących prawa własności intelektualnej, umów licencyjnych różnego typu, umów wdrożeniowych oraz umów serwisowych, a także świadczy kompleksowe doradztwo w zakresie przepisów regulacyjnych w obszarze handlu detalicznego, w tym e‑commerce.

Jej doświadczenie obejmuje również przygotowywanie pism procesowych i reprezentację klientów przed sądami, w szczególności w sporach powstałych na tle wykonywania umów handlowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz naruszeń praw własności intelektualnych.

Agnieszka Choromańska-Malicka posiada również doświadczenie w pracy przy transakcjach, w tym w transakcjach z udziałem funduszy private equity, które obejmuje w szczególności badanie i ocenę umów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym umów dotyczących nabycia lub korzystania z praw własności intelektualnej, a także przygotowywanie odpowiednich umów i pozostałej dokumentacji związanej z zawieraną transakcją.

W chwili obecnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Agnieszka Choromańska – Malicka pracuje nad rozprawą doktorską z zakresu prawa autorskiego i prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Nasi prelegenci