Elżbieta Włodarczyk — kopia

Elżbieta Włodarczyk

Dyrektor Linii biznesowej podpis elektroniczny, KIR S.A.

Ekspert z zakresu infrastruktury klucza publicznego. Uczestniczyła w pracach nad utworzeniem jednego z pierwszych w Polsce komercyjnych centrów certyfikacji. Odpowiada za obszar podpisu elektronicznego i usług zaufania oraz ich zgodności z Rozporządzeniem eIDAS, przepisami polskiego prawa oraz standardami Webtrust. Od 2001 r. kieruje Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir, świadczący mu sługi kwalifikowane i niekwalifikowane, obejmujące wydawanie certyfikatów, znaczników czasu oraz usługi walidacji certyfikatów. Brała udział w pracach nad polską ustawą o usługach zaufania.

Nasi prelegenci