Łukasz Bezulski

Łukasz Bezulski

Kierujący Zespołem Sztucznej Inteligencji w Departamencie Wiedzy o Kliencie. Z Bankiem Millennium związany od 2015 roku. Od ponad 10 lat związany z szeroko rozumianą analityką w branży finansowej i telekomunikacyjnej. Posiada doświadczenie w realizacji złożonych projektów analitycznych, m.in. segmentacji, modeli predykcyjnych, a także rozbudowę i utrzymywanie środowisk, w których są wdrażane. Obecnie w Banku Millennium odpowiada za rozwój wykorzystania uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Absolwent matematyki na Politechnice Warszawskiej.

Nasi prelegenci