_M_L7520-2g-kopia_edited

Karol Stępień

Lider sprzedaży z doświadczeniem w międzynarodowych i polskich instytucjach bankowych. Posiada kluczowe kompetencje w zakresie opracowania i wdrażania strategii biznesowych, budowy modeli biznesowych, zarządzaniu ludźmi w rozproszonych zespołach, dostarczaniu planów sprzedaży, wdrażaniu narzędzi i metod do zarządzania sprzedażą, rozwiązań IT, zarządzania zmianą, optymalizacją i cyfryzacją procesów i zarządzaniu projektami. Jako sponsor, lider lub uczestnik brał udział w ponad 50 projektach w tym zakresie. Wraz z firmą IT – 10Clouds w buduje biznes skupiony na instytucjach finansowych. Współpracuje również z firmą konsultingową PwC. Prowadzi własną firmę konsultingową. Wykłada na Uczelni Łazarskiego w zakresie zarządzania sprzedażą, bankowości korporacyjnej i nowych technologii. Jego doświadczenie wzbogacają liczne szkolenia i konferencje branżowe.