Fot_2a — kopia2

Michał Nowakowski

Jest radcą prawnym w Banku Handlowym oraz twórcą portalu www.finregtech.pl (bloga poświęconego nowym technologiom i regulacjom w sektorze finansowym), a także doktorem nauk prawnych. Jest autorem książki Fintech. Technologia, Finanse, Regulacje. Przewodnik praktyczny dla sektora innowacji finansowych wydawnictwa Wolters Kluwer oraz członek Komisji LegalTech przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert zewnętrzny w projekcie EBRD oraz Komisji (UE) dotyczącym stworzenia ram prawno-regulacyjnych dla innowacji finansowych w Polsce. Członek Grupy roboczej ds. sztucznej inteligencji przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (GRAI). Autor wielu komentarzy praktycznych dla lex.pl. Posiada bogate doświadczenie w sektorze publicznym, w tym w Międzynarodowym Funduszu Walutowym czy Europejskim Banku Centralnym, ale także w polskich organach nadzoru. Jest także wykładowcą na studiach podyplomowych, w tym na Akademii Łazarskiego. Pasjonat sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Programuje w Pythonie.

Nasi prelegenci