Robert Kleniewski – zdjęcie_edited

Robert Kleniewski

Architekt z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarze projektowania i wdrażania systemów IT. Ostatnie lata pracy poświęcił na projektowanie systemów wykorzystujących architekturę mikrousług oraz projektowaniu aplikacji skonteneryzowanych uruchamianych w serwisach chmury publiczej opartych o platformę Kubernetes. W IBM odpowiada za przygotowanie planu wdrożenia i przygotowanie architektury systemów dla obszarze Cloud, Blockchain i AI.

Nasi prelegenci