Haillie Casanas

Hallie Casanas

Menedżer ds. strategii innowacji technologicznych w Metaverse Continuum Business Group (MCBG) firmy Accenture. Hallie ma duże doświadczenie w branży TradFi, DeFi, Web3 i Blockchain, ze szczególnym naciskiem na marketing wzrostu i pozyskiwanie klientów. Przed Accenture pracowała w Stellar Development Foundation.

Nasi prelegenci