Agnieszka Ertman (1)

Dr Agnieszka Ertman

Doktor nauk ekonomicznych. Naukowiec i wykładowca na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu finansów i bankowości, rachunkowości oraz analizy finansowej. Jej badania naukowe koncentrują się wokół zagadnień dotyczących bankowości, a w szczególności marketingu bankowego oraz struktury własnościowej i procesów rozwojowych w ramach sektora bankowego. Jest autorką publikacji naukowych o tej tematyce. W obecnej działalności naukowo-dydaktycznej wykorzystuje ponad 12-letnie doświadczenie praktyczne wynikające z pracy w bankowości oraz w zakresie badań marketingowych.

Jej osobistą pasją jest edukacja ekonomiczna dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Swoją wiedzę dotyczącą finansów i bankowości przekazuje w przystępnej formie w ramach projektów edukacyjnych, takich, jak: „Złote Szkoły NBP” czy prowadząc prelekcje pt. „Kompendium wiedzy o zadłużaniu się”.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.