TomaszMostowski-02

Tomasz Mostowski

Accenture Applied Intelligence Poland Lead w Accenture.

Tomasz Mostowski zarządza zespołem Applied Intelligence w Warszawie, który pomaga organizacjom przekształcić dane w wartość. W trakcie swojej kariery zawodowej realizował projekty dla największych instytucji finansowych w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, Szwecji i Wielkiej Brytanii budując zaawansowane modele ekonometryczne i wdrażając rozwiązania analityczne. Obecnie zajmuje się inteligentną automatyzacją modeli ryzyka.

Nasi prelegenci