TomaszMostowski-02

Tomasz Mostowski

Accenture Applied Intelligence Poland Lead w Accenture.

Zarządza zespołem Applied Intelligence w Warszawie, który pomaga organizacjom przekształcić dane w wartość. W trakcie swojej karieryzawodowej realizował projekty dla największych instytucji finansowych w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, Szwecji i Wielkiej Brytanii budując zaawansowane modele ekonometryczne i wdrażając rozwiązania analityczne. Jego rozwiązania z zakresu Data Science wykorzystywanesą w ocenie ryzyka, prognozowaniu przepływów finansowych, silnikach personalizacyjnych oraz monetyzacji danych. Obecnie zajmuje się inteligentną automatyzacją modeli ryzyka przy wykorzystaniu metod przetwarzania języka naturalnego oraz uczenia maszynowego.

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni wykładowca, m.in. w ramachstudiów podyplomowych „Metody Statystyczne w biznesie” na WNE UW i Transformacja Cyfrowa na SGH.

Nasi prelegenci