krzysztof_radecki

Krzysztof Radecki

Jest absolwentem Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim. Po ukończeniu studiów rozpoczął karierę zawodową w Niemczech, gdzie pracował jako konsultant business intelligence, lead developer, solution architect, menedżer oraz dyrektor na szczeblu krajowym. Krzysztof posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym, telekomunikacyjnym zebrane w Niemczech, Szwajcarii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Obecnie pełni funkcję Chief Technology Officer w spółce DAC, specjalizującej się w wytwarzaniu oprogramowania w oparciu o najnowsze, dostępne technologie, a także zarządza zespołem REXS.IO, sartupu dostarczającego usługi notaryzacji danych z wykorzystaniem technologii blockchain.

Nasi prelegenci