Maciej Kuranc (1)

Maciej Kuranc

Kochański & Partners

Prawnik / Praktyka NewTech / Ochrona Danych Osobowych i Cyberbezpieczeństwo

Maciej specjalizuje się w prawie rynku finansowego i nowych technologii. Doradza w zakresie otoczenia regulacyjnego chmury obliczeniowej oraz przy realizacji projektów IT.

Pracował nad wdrażaniem usług chmurowych w największych bankach i towarzystwach ubezpieczeniowych w Polsce. Przygotowywał dokumentację wewnętrzną oraz notyfikacje i brał udział w negocjacjach umów z dostawcami.

Uczestniczył w pracach nad standardem wdrożenia usługi chmury obliczeniowej publicznej lub hybrydowej – Polish Cloud 2.0 dla Związku Banków Polskich, a także nad modelem wdrożenia Usługi Chmury Obliczeniowej dla Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Doradza w zakresie compliance i cyberbezpieczeństwa. Przeprowadza audyty zgodności dokumentacji wewnętrznej z Rozporządzeniem DORA, normami ISO (27001 oraz 27017), UKSC oraz rekomendacjami KNF.

Maciej jest członkiem zespołu projektów transakcyjnych, w ramach których wspiera klientów w negocjowaniu umów kredytowych oraz dokumentów zabezpieczeń.

Jest także Wewnętrznym Audytorem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Maciej jest rekomendowany przez The Legal 500 w dziedzinie bankingu i finansów.

Nasi prelegenci