Portrety5—1

Rafał Bednarek

Wiceprezes Zarządu BIK, członek Rady Nadzorczej BIG InfoMonitor

Od 2012 r. pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A. i nadzoruje Pion Biznesu Bankowego i Detalicznego, a tym samym odpowiada za rozwój biznesu z bankami w tym Platformy ESG BIK oraz biznesu z klientami indywidualnymi, jak również za zarządzanie danymi gromadzonymi w bazie BIK.

Od początku swojej pracy zawodowej związany był z bankowością (WBK i Bank Zachodni WBK), w obszarze bankowości inwestycyjnej, a następnie w obszarach biznesu detalicznego i zarządzania ryzykiem kredytowym.