Krzysztof Bertman

Krzysztof Bertman

Menedżer ds. ESG w Alior Banku. Odpowiedzialny za wdrażanie strategii ESG banku.

Tematem zrównoważonego rozwoju zajmuje się zawodowo od 2020r, poprzednio w kancelarii prawnej i firmie konsultingowej. Inspiracją do zaangażowania w ten obszar były studia odbyte w Paryżu i Genewie. Dumny tata i miłośnik sportów górskich.

Nasi prelegenci