Joanna Pankowska — kopia

Joanna Pankowska

Architekt IT z ponad 6-letnim stażem w Banku Pocztowym. Wcześniej pracowała w firmach świadczących usługi IT dla sektora bankowego. Brała udział w opracowywaniu rozwiązań dla banków, m.in. wdrożeniu systemów sprawozdawczości obligatoryjnej w Raiffeisen Bank Polska i ING Bank Śląski, opracowaniu systemu płatności masowych dla BGK, kart mikroprocesorowych dla banków spółdzielczych. W Banku Pocztowym jako Architekt IT bierze udział we wdrożeniach zmian w systemach IT, m.in. obsłudze przelewów natychmiastowych, mechanizmu podzielonej płatności, wdrożeniu zmian wynikających z regulacji MSSF 9.

Tematyką robotyzacji zajmuje się od dwóch lat, pełniąc rolę Kierownika Projektu Lady Robot. Organizuje zespół deweloperów robotów i nadzoruje prace nad nimi. Jako Architekt IT kwalifikuje również zgłaszane pomysły automatyzacyjne pod kątem sposobu realizacji.

Nasi prelegenci