Tomasz Chmielewski_ING Bank — kopia

Tomasz Chmielewski

Chief Expert / Product Owner w ING Banku Śląskim

Tomasz pracę w ING Banku Śląskim rozpoczął wiele lat temu jako programista, następnie pełnił rolę menadżera IT oraz menadżera projektów. Obecnie na stanowisku Chief Experta, pracuje jako product owner.

Metodyki zwinne wykorzystuje od kilkunastu lat, w różnych rolach. Między innymi jako menadżer projektu budowy platformy Moje ING, odpowiedzialny za sprawne dostarczanie produktu przez kilkanaście zwinnych zespołów deweloperskich.

Od kilku lat jest product ownerem zespołów rozwijających i wspierających core’ową warstwę platformy Moje ING ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów uwierzytelnienia i autoryzacji.

Jest zwolennikiem zdrowego rozsądku oraz transparentnej i otwartej komunikacji, zarówno w zespole, jak i z interesariuszami. Najbardziej cieszą go szybkie i skuteczne wdrożenia oraz rozwiązywanie problemów trudniejszych niż zwykle.

Prywatnie – doświadczony maratończyk i ultramaratończyk górski.