Prochwicz Michał_meta

Michał Prochwicz

Counsel w praktyce prawa nieruchomości kancelarii Bird & Bird.

Michał jest adwokatem doradzającym od ponad dziesięciu lat klientom polskim i zagranicznym w zakresie prawa i transakcji nieruchomościowych (w szczególności w zakresie przeprowadzania procesów badania due diligence nieruchomości, doradztwa transakcyjnego podczas procesów nabywania oraz zbywania nieruchomości, komercjalizacji obiektów biurowych i handlowo-usługowych, negocjowania umów najmu, doradztwa w trakcie procesów budowalnych).

Posiada bogate doświadczenie transakcyjne w odniesieniu do różnego rodzaju projektów nieruchomościowych. Realizował transakcje, których przedmiotem były obiekty logistyczne i produkcyjno-magazynowe, centra handlowe, biurowce, grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową a także hotele. Doradzał zarówno przy transakcjach typu „asset deal”, „share deal”, jak również przy transakcjach polegających na sprzedaży przedsiębiorstw (zorganizowanych zespołów składników majątkowych). Przygotowywał i negocjował umowy najmu i dzierżawy dla obiektów nowopowstających jak i umowy dla powierzchni w istniejących obiektach. Brał udział w transakcjach typu sale and lease back.

Ponadto posiada istotne doświadczenie w zakresie prawa handlowego i transakcji typu M&A. Doradzał przy przekształceniach, łączeniach oraz innego rodzaju reorganizacjach spółek. Realizował transakcje przejęć spółek (M&A) z udziałem pierwotnych założycieli, inwestorów branżowych oraz funduszy private equity. Negocjował umowy inwestycyjne, umowy wspólników, dokumentację transakcyjną oraz dokumentację finansową czy dokumenty zabezpieczeń. Przygotowywał zgłoszenia zamiaru koncentracji do UOKiK.

W latach 2012 – 2017 pracował w jednej z największych w Polsce, międzynarodowej kancelarii prawniczej w zespole obsługującym klientów niemieckojęzycznych. Poza licznymi transakcjami nieruchomościowymi doradzał w bieżących sprawach korporacyjnych, prowadził sprawy sądowe i egzekucyjne, negocjował dokumenty zabezpieczeń, przygotowywał reorganizacje strukturalne klientów oraz ich kontrahentów.

W latach 2005 – 2012 pracował w prestiżowej międzynarodowej kancelarii prawniczej w Polsce specjalizującej się oraz transakcjach M&A oraz w polskiej kancelarii butikowej specjalizującej się w transakcjach M&A.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.