FM_port_9 — kopia

Tomek Woźniak

Partner, CEO, Futureminds

Założył firmę w roku 2008 i konsekwentnie zarządza nią oraz aktywnie uczestniczy w projektach klientów, skupiając się na walidacji modeli biznesowych i planowaniu strategicznym. Jest też wykładowcą na uczelniach wyższych, między innymi Akademii Leona Kozminskiego i Collegium Civitas. Pełni również funkcję członka rady nadzorczej notowanej na GPW Digitree Group S.A. (dawniej SARE S.A.).

Nasi prelegenci