Tomasz Teterycz 01

Tomasz Teterycz

Dyrektor Biura Zarządzania Personelem, PKO Ubezpieczenia

Nasi prelegenci