Konrad Werner_1

Konrad Werner

Konrad Werner jest radcą prawnym, Partnerem zarządzającym praktyką Bankowości i Finansów w kancelarii Kochański & Partners. Regularnie doradza klientom lokalnym oraz zagranicznym w zakresie projektów na rynku polskim oraz CEE. Jego doświadczenie transakcyjne obejmuje liczne transakcje finansowania nieruchomości, fuzji i przejęć oraz infrastruktury, jak również koordynację znaczących transakcji transgranicznych na dużą skalę. Pracował nad kilkoma sekurytyzacjami oraz doradzał wiodącym międzynarodowym bankom inwestycyjnym w zakresie wykonalności w Polsce umów nettingu upadłościowego i zabezpieczeń w ramach dokumentacji ISDA i EFET. Konrad doradzał również przy wielu prestiżowych transakcjach w sektorze bankowym, takich jak przejęcia banków i ich fuzje (w tym pierwsze transgraniczne połączenie banków z udziałem polskiego banku), pierwsze przekształcenie oddziału unijnej instytucji kredytowej w krajowy bank polski, a także likwidacja banku. Jego kompetencje regulacyjne obejmują takie obszary jak tajemnica bankowa, AML, outsourcing, pieniądz elektroniczny, MiFID oraz funkcjonowanie oddziałów instytucji kredytowych w Polsce.

Nasi prelegenci