Paweł Widawski

Paweł Widawski

Prezes Fundacji FinTech Poland, wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa, wcześniej dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej w Związku Banków Polskich oraz członek Zarządu Europejskiej Rady ds. Płatności, członek Komitetu Płatniczego Europejskiej Federacji Bankowej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu Leadership Academy for Poland. Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w obszarze prawnych aspektów usług płatniczych i innowacji finansowych.

Nasi prelegenci