IMG_1010-2

Maciej Gawroński

Partner, radca prawny, CIPP/E, Gawroński & Partners

Radca prawny; autorytet prawa ochrony danych osobowych, IT, cyberbezpieczeństwa, własności intelektualnej i prawa gospodarczego; ekspert Komisji Europejskiej do spraw kontraktów cloud computingowych; konsultant Grupy Roboczej Art. 29; inspirator przepisów RODO; laureat Nagrody Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; redaktor najpopularniejszej książki o RODO – RODO. Przewodnik ze wzorami, rekomendowanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; reprezentował Polskę w kilku arbitrażach inwestycyjnych o wartości dochodzącej do 2,5 miliarda Euro, wiodący prawnik największego wdrożenia IT w Centralnej Europie (ZSI PKO BP), twórca jednej z dziesięciu największych firm prawniczych w Polsce.

Maciej rozpoczął karierę w KPMG. Następnie przeszedł do niezależnej kancelarii M. Furtek i Wspólnicy, która wydzieliła się z KPMG. W 2008 Maciej założył polski oddział międzynarodowej firmy prawniczej Bird & Bird (głównie znanej z doradztwa IT i własności intelektualnej), którym kierował do 2016. Po epizodzie współpracy z kancelarią IT Maruta Wachta Maciej w 2017 założył Gawroński & Partners.

W 2014, pracując równocześnie jako konsultant Grupy Roboczej Art. 29 do spraw projektu klauzul umownych Ad hoc “przetwarzający dane w EU do pozaunijnego podprzetwarzającego” (WP214) oraz ekspert Komisji Europejskiej do spraw kontraktów cloud computingowych (współ-lider przenoszalności danych), Maciej zaproponował: (i) odpowiedzialność podprzetwarzających (art. 82.1. RODO), przenoszalność danych osobowych (art. 20 RODO), formę elektroniczną umów powierzenia (art. 28.9 RODO). Konsultował również zasady podpowierzania, które stały się art. 28.2 i 28.4 RODO.

Mec. Gawroński odpowiadał za prawne aspekty setek projektów informatycznych. Stworzył umowę największego wdrożenia informatycznego w Polsce i w sektorze finansowym Centralnej Europy – ZSI PKO BP i odpowiadał za pełen cykl życia tego kontraktu (2002-2010). Następnie stworzył pierwszą tego rodzaju umowę utrzymania i rozwoju wdrożonego systemu, opartą o model quasi-outsourcingowy – quasi body-leasingowy i opiekował się nią w latach 2010-2013.

Maciej reprezentował Rzeczpospolitą Polską w międzynarodowych sporach arbitrażowych o ochronę inwestycji (BIT) o wartości dochodzącej do dziesięciu miliardów złotych, reprezentował klientów przed Sądem Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu, w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych ad hoc, przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie, przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Krajową Izbą Odwoławczą, Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, jak też przed polskimi sądami powszechnymi. Jest znany z nieszablonowego 360-stopniowego podejścia do sporów, opartego o analizę merytoryczna, komunikację, planowanie długoterminowe i zmiany płaszczyzn sporów. Jest wpisany na listę arbitrów rekomendowanych Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Maciej jest redaktorem bestsellerowego „RODO. Przewodnik ze wzorami” Wolters Kluwer Polska 2018 (15 tys egzemplarzy sprzedanych) oraz „Guide to the GDPR” Wolters Kluwer Law (2019) https://www.amazon.com/Guide-Gdpr-Maciej-Gawronski/dp/9403514140 a także pierwszej w Polsce kompleksowej publikacji o prawnych aspektach cloud computingu: „Cloud Computing w sektorze finansowym – Regulacje i standardy” (2011). Jest współautorem szeregu innych książek i publikacji o ochronie danych osobowych, IT, outsourcingu, franszyzie, własności intelektualnej i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Współtworzył systemy informatyczne wspierające zgodność z ochroną danych: Good Data Protection Standard (gdpstandard.com); Wolters Kluwer LEX Compliance RODO, Actuality.pl.

Wykłada zagadnienia ochrony danych, cloud computingu, bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania na Uczelni Łazarskiego i w Szkole Głównej Handlowej..

Doświadczenie Macieja obejmuje również doradztwo korporacyjne, doradztwo regulacyjne, sporne i transakcyjne, fuzje i przejęcia, przedsięwzięcia inwestycyjne.

Nasi prelegenci