Bez tytułu

Magdalena Bodzioch

Senior Associate, Radca Prawny w FinTaxLegal

Radca prawny, ekonomista. Ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbyła aplikację radcowską i po zdaniu egzaminu radcowskiego z najlepszym wynikiem na roku uzyskała wpis na listę radców prawnych.

Jest także absolwentką finansów i bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Szkoły Prawa Niemieckiego prowadzonej przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z uniwersytetami w Heidelbergu i Moguncji oraz Szkoły Prawa Austriackiego prowadzonej przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z uniwersytetem w Wiedniu. Stypendystka naukowa na Uniwersytecie w Moguncji w Niemczech. Odbyła staż w Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług w Brukseli oraz w Europejskim Banku Centralnym we Frankfurcie nad Menem.

Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych. Pracowała w kancelariach prawnych oraz w dziale prawnym jednego z większych polskich banków, gdzie m.in. koordynowała prace zespołu radców prawnych świadczących usługi prawne dla departamentów Banku zajmujących się klientami indywidualnymi, małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz klientami z sektora Private Banking. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. doradztwo przy wdrażaniu w podmiotach z sektora finansowego rozwiązań mających na celu dostosowanie ich działalności do wymogów wynikających z implementacji do prawa polskiego dyrektyw unijnych, udział w projektach wdrożeniowych nowych usług finansowych, doradztwo w zakresie działalności biura maklerskiego, prawa konsumenckiego, outsourcingu bankowego, tajemnicy bankowej, ochrony danych osobowych, wdrożeń z zakresu IT oraz reklamy usług finansowych. Reprezentowała klientów w licznych postępowaniach sądowych.

Świadczyła usługi dla Europejskiego Banku Centralnego jako prawnik lingwista oraz jako zewnętrzny konsultant ds. prawa polskiego, gdzie brała udział w opiniowaniu polskich aktów prawnych w procesie legislacyjnym.

Jest autorką artykułów o tematyce usług płatniczych. Występowała jako prelegent na konferencjach oraz prowadziła szkolenia z zakresu usług płatniczych. Wykładała w Szkole Prawa Polskiego i Europejskiego na Narodowym Uniwersytecie Ekonomicznym w Tarnopolu.

Specjalizuje się i praktykuje w zakresie prawa rynków finansowych, w tym prawa bankowego i prawa usług płatniczych, prawa własności intelektualnej i nowych technologii, prawa konsumenckiego oraz prawa cywilnego.

Obsługę prowadzi w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Nasi prelegenci