Tomasz Chmielewski_ING Bank — kopia

Tomasz Chmielewski

Chief Expert Digital Ecosystem w ING Banku Śląskim

Tomasz pracę w ING Banku Śląskim rozpoczął wiele lat temu jako projektant IT, następnie pełnił rolę menadżera IT oraz menadżera projektów. Obecnie na stanowisku Chief Experta, pełni rolę Product Ownera w obszarze Digital Ecosystem.

Jest odpowiedzialny między innymi za rozwój i utrzymanie aplikacji bankowości internetowej Moje ING, w szczególności w obszarze uwierzytelnienia i autoryzacji transakcji.

Doświadczony maratończyk i ultramaratończyk górski.

Nasi prelegenci