przod

Dr inż. Rafał Tomasz Prabucki

Doktor nauk prawnych i inżynier. Członek CYBER SCIENCE i Legalengineering. Asystent w projektach dotyczących wykorzystania nowych technologii w przemyśle: MAS4AI na Uniwersytecie Śląskim i SHOP4CF na Uniwersytecie Opolskim. Alumn stypendiów w Polsce, Hiszpani i Niemczech. Prowadzący wykłady na Uczelniach w Polsce i we Włoszech. Członek komitetu sterującego Youth Internet Governance Forum Poland przy ONZ. Kierownik studiów podyplomowych “Tokenizacja i automatyzacja procesów w gospodarce cyfrowej” na Uniwersytecie Śląskim.

Nasi prelegenci