Aleksandra Podhajska — kopia

Aleksandra Podhajska

Kierownik Zespołu Oceny Ryzyka i Analizy Danych Osobowych w Biurze Bezpieczeństwa PZU SA i PZU Życie SA

Z branżą ubezpieczeniową związana od ponad dwudziestu lat w tym z Grupą PZU od 2001 roku. Pracowała w wielu obszarach działalności Grupy PZU m.in. w sprzedaży ubezpieczeń grupowych odpowiadając za kontakty z kluczowymi Klientami oraz w sprzedaży ubezpieczeń majątkowych zarządzając zespołem Agentów. Od 2013 roku związana z Centralą PZU gdzie jako ekspert uczestniczyła w wdrożeniu nowego systemu operacyjnego Everest dla PZUSA odpowiadając za opracowywanie wymagań biznesowych, stworzenie podręczników biznesowych dla Agentów i Brokerów, szkolenia biznesowe sieci sprzedaży oraz nadzór na wdrożeniem sieci sprzedaży w terenie.
Od 2016 roku związana jest z obszarem bezpieczeństwa. W latach 2016-2019 jako Kierownik Projektu strategicznego odpowiadała za wdrożenie RODO w PZU SA i PZU ŻycieSA oraz wydawanie rekomendacji i monitoring ich wdrożenia w krajowych i zagranicznych Podmiotach Grupy PZU. Obecnie jako Kierownik Zespołu Oceny Ryzyka i Analizy Danych Osobowych w Biurze Bezpieczeństwa odpowiada za bezpieczeństwo danych osobowych i bezpieczeństwoinformacji przetwarzanych w procesach i systemach IT oraz koordynuje tematy związane z wdrażaniem rozwiązań chmurowych w PZU SA i PZU Życie SA.
Od 2017 roku jest członkiem Grupy ds. wdrożenia RODO przy PIU. Brała aktywny udział w wypracowaniu standardów podejścia do wdrożenia RODO dla zakładów ubezpieczeń oraz w pracach nad zmianami w Ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej związanymi z dostosowaniem do RODO. W ramach podgrupy ds. redakcji kodeksu postępowania uczestniczy w pracach nad kodeksem dla branży ubezpieczeniowej oraz w opracowaniuodpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania klientów w związku przetwarzaniem danych osobowych przez Zakłady Ubezpieczeń tj. Q&A dla klienta. W 2018 roku jako członek zespołu roboczego ds. telekomunikacji i finansów przy Ministerstwie Cyfryzacji uczestniczyław pracach nad wytycznymi stosowania RODO dla branży finansowej, których efektem było wydanie RODO – Poradnika dla sektora Fintech.
Od 2021 roku w ramach PIU jest przewodniczącą zespołu roboczego ds. opracowania standardu interpretacji sektora ubezpieczeniowego do zaleceń UKNF opublikowanychw komunikacie dotyczącym przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej.

Nasi prelegenci