Bez tytułu

Jan Ząbczyk

Senior Associate, Prawnik w Kancelarii FinTaxLegal

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureat kilkunastu konkursów i nagród prawniczych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie regulacyjnym, finansowym i transakcyjnym. Od początku swojej kariery zawodowej związany z sektorem bankowym oraz sektorem FinTech.

Specjalizuje się w zakresie prawa regulacji rynków finansowych, w tym prawa bankowego, prawa usług płatniczych oraz regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także prawa własności intelektualnej i nowych technologii oraz prawa cywilnego. Uczestniczył w szeregu postępowań licencyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego. Przeprowadzał liczne projekty dla podmiotów rynku finansowego, w tym przeprowadzał badania due diligence oraz doradzał przy transakcjach M&A. Prawnik rekomendowany w międzynarodowym rankingu Legal500 (2022) w kategorii banking and finance.

Zajmuje się również doradztwem prawnym i biznesowym dla start-upów. Aktywnie działa w stowarzyszeniach i organizacjach wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności.

Obsługę prowadzi w języku polskim i angielskim

Nasi prelegenci