Katarzyna Młodożeniec — kopia

Katarzyna Młodożeniec

Menedżerka ds. Vendor Management w BNP Paribas Bank Polska S.A.

• 20 Lat doświadczenia zawodowego w sektorze bankowym
• Odpowiada za opracowanie i wdrożenie strategii Vendor Management
• Zarządza kategorią zakupową Projekty i Usługi Utrzymaniowe
• Kreuje strategię zakupową
• Buduje relacje strategiczne z dostawcami i Klientem wewnętrznym
• Optymalizuje procesy zakupowe
• Bierze udział w rozwoju narzędzi i metod wydajnościowych dla obszaru wsparcia zakupowego
• Aktywny członek projektów wolontariackich i inicjatyw w obszarze CSR

Nasi prelegenci