Piotr-Filipowski_col

Piotr Filipowski

Associate w Kancelarii Maruta Wachta

Doświadczenie zawodowe zdobywał w obszarze zakupów jednego z największych polskich banków, gdzie odpowiadał za prowadzenie procesów zakupowych oraz opracowywanie i negocjacje licznych kontraktów z obszaru IT. W banku pracował także jako prawnik w Departamencie Prawnym, gdzie odpowiadał za opiniowanie i zgodność w zakresie regulacji wewnętrznych.

Organizator i project manager 11. Kongresu Prawa Bankowego i Technologii Finansowych, Członek Zarządu ds. Merytorycznych Koła Naukowego Prawa Bankowego WPiA UW w roku 2018/19 oraz przedstawiciel Samorządu Studentów w Radzie Wydziału Prawa i Administracji UW w latach 2016-2018.

Nasi prelegenci