Szeliga_Agata – kwadrat

Agata Szeliga

Jest radcą prawnym a od 2009 r. partnerem w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Kieruje praktykami zajmującymi się prawem ochrony danych i prywatności oraz pomocy publicznej i zamówień publicznych. Reprezentuje klientów zarówno przed organami polskimi (sądami, organami administracji, w tym przed regulatorami – UODO i jego poprzednikiem GIODO oraz UKE), jak i przed Komisją Europejską. W ramach praktyki prawa ochrony danych osobowych i prywatności zajmuje się w szczególności, przygotowywaniem umów i innych dokumentów w zakresie danych osobowych, analizą struktur biznesowych pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, reprezentowaniem w postępowaniach dotyczących danych osobowych. Realizowała również szereg projektów doradczych w zakresie licencjonowania i wdrażania oprogramowania oraz świadczenia usług związanych z oprogramowaniem, w tym dotyczących „cloud computing” oraz blockchain, również w sektorach regulowanych. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii.

Nasi prelegenci