FM_port_9 — kopia

Tomasz Woźniak

Założył firmę w roku 2008 i konsekwentnie zarządza nią oraz aktywnie
uczestniczy w projektach klientów, skupiając się na walidacji modeli biznesowych
i planowaniu strategicznym. Jest tez wykładowca na uczelniach wyższych,
miedzy innymi Akademii Leona Koźmińskiego i Collegium Civitas. Pełni również
funkcje członka rady nadzorczej notowanej na GPW Digitree Group S.A.
(dawniej SARE S.A.).