Michał Pierzgalski

Michał Pierzgalski

Ekspert, Obszar Rozwoju Systemów i Sektor Publiczny, KIR S.A.

Absolwent wydziału lekarskiego Akademii Medycznej. Menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu sprzedażą i marketingiem. Brał udział w budowie rynku usług reklamowych w Polsce. Przez wiele lat związany z branżą farmaceutyczną, gdzie kierował zespołami sprzedaży i marketingu zarówno w obszarze produktów oryginalnych, jak leków odtwórczych.
Od 2011 r. związany z bankowością, gdzie m.in. kierował największą platformą bankowości elektronicznej w kraju. Doświadczony w prowadzeniu rozbudowanych projektów na styku biznesu i IT.
W KIR odpowiedzialny za rozwój innowacyjnych produktów z zakresu open bankingu i usług zaufania.